18ο Συνέδριο Διεθνούς Ένωσης για την Πολιτική Υγείας (ΙΑΗPE) 21-24 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη – Πρόσκληση για συμμετοχή

18ο Συνέδριο Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής Υγείας (ΙΑΗPE)
21-24 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη – Πρόσκληση για συμμετοχή

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την υγεία στην εποχή της κρίσης και της αναδιάρθρωσης του καπιταλισμού

Η Διεθνής Ένωση Πολιτικής Υγείας (International Association of Health Policy – IAHPE), είναι μια επιστημονική, πολιτική και πολιτιστική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1977. Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο ακαδημαϊκών, εργαζόμενων στο χώρο της υγείας και ακτιβιστών/τριών, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της επιστημονικής ανάλυσης ζητημάτων δημόσιας υγείας και η δημιουργία ενός χώρου συζήτησης και σύγκρισης πολιτικών για την υγεια σε διεθνές επίπεδο. Το 18ο Συνέδριο της IAHPE διοργανώνεται φέτος στη Θεσσαλονίκη, από τις 21 ως τις 24 Σεπτεμβρίου 2017, υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου.

Ακολουθώντας μια παράδοση 40 χρόνων, η  Διεθνής Ένωση Πολιτικής Υγείας θα δώσει έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας στα συμφραζόμενα της καπιταλιστικής κρίσης και της καπιταλιστικής οικονομικής αναδιάρθρωσης. Το συνέδριο, λοιπόν, θα καλύψει τις εξής θεματικές:

  • Συμφωνίες διεθνούς εμπορίου και η επίδρασή τους στο αγαθό της υγείας στην Ευρώπη
  • Ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην Ευρώπη
  • Η κρίση στην Ευρωζώνη και η επίδρασή της στην υγεία και την μεταρρύθμιση πολιτικής υγείας
  • Η προσφυγική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την κοινωνία
  • Ακαδημαϊκές ελευθερίες σε κίνδυνο στην Ευρώπη
  • Κοινωνικά κινήματα και υγεία στην Ευρώπη

Κάλεσμα για υποβολή περιλήψεων

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις διαλέξεις κεντρικών ομιλητών, συζητήσεις σε πάνελ και ανακοινώσεις. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στις βασικές θεματικές του συνεδρίου, ενώ οι ανακοινώσεις –προφορικές και πόστερ–, αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισότιμες παρουσιάσεις στο συνέδριο.

Η διαδικασία κατάθεσης των περιλήψεων έχει ως εξής:

  • Στην αρχή της περίληψης γράφετε το όνομα, την ιδιότητα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέα που πρόκειται να παρουσιάσει την ανακοίνωση.
  • Ακολουθείτε την κλασική δομή της περίληψης: τίτλος παρουσίασης, συγγραφείς και ιδιότητες, και σώμα της περίληψης (μέχρι 500 λέξεις), που περιλαμβάνει την Εισαγωγή, την Μέθοδο, τα Αποτελέσματα και τα Συμπεράσματα.
  • Στέλνετε την περίληψη ως συνημμένο έγγραφο στη διεύθυνση IAHPEconference2017@gmail.com


Νέα προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων: 30 Ιουνίου 2017

 

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας γνωστοποιηθεί η απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης για τη συμμετοχή και το είδος της ανακοίνωσής σας (προφορική παρουσίαση ή πόστερ).

Συμμετοχή

Συμμετέχοντες/ουσες με πλήρη απασχόληση και μισθό: 100

Άνεργοι, επισφαλώς εργαζόμενοι και φοιτητές: δωρεάν

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: